با استفاده از فرم روبرو میتوانید شاخص توده بدنی خود را محاسبه کنید اگر عدد بدست آمده بالاتر از ۳۰ بود شما کاندید جراحی چاقی خواهید بود.

نکته بسیار مهم

حتما ابتدا گزینه metric را انتخاب کنید و دقت داشته باشید که کیبورد شما روی انگلیسی تنظیم شده باشد.

در صورتیکه BMI  شما بالای ۳۰ بود با استفاده از آیکون واتساپ در پایین صفحه میتوانید با دکتر حامد قدسی خورسند به صورت مستقیم مشاوره کنید.

شاخص توده بدنی خود را محاسبه کنید

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese