جراحی پارا تیروئید

جراحی پاراتیروئید

/
جراحی پاراتیروئید غدد پاراتیروئید چهار عضو با اندازهٔ نخود سبز …

جراحی تیروئید

/
 تیروئید چیست؟غده تیروئید یکی از غدد درون ریز ب…

جراحی آپاندیس

/
جراحی آپاندیس یا آپاندکتومی عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس  است. روش …

جراحی کیسه صفرا

/
جراحی کیسه صفرا نیز توسط دکتر سید حامد قدسی خورسند انجام میش…

جراحی فتق‌

/
جراحی فتق شکم و درمان آن با لاپاراسکوپی سالانه نزدیک به ۶۰۰۰۰۰ جراحی فتق در آمریکا ا…