جراحی پارا تیروئید

جراحی پاراتیروئید

/
جراحی پاراتیروئید غدد پاراتیروئید چهار عضو با اندازهٔ نخود سبز …

جراحی آپاندیس

/
جراحی آپاندیس یا آپاندکتومی عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس  است. روش …