نوشته‌ها

جراحی پارا تیروئید

جراحی پاراتیروئید

/
جراحی پاراتیروئید غدد پاراتیروئید چهار عضو با اندازهٔ نخود سبز …