فتق چیست

فتق چیست ؟ تقریباً هر ساله بیش از ۳۵۰،۰۰۰-۵۰۰،۰۰۰ جراحی

عمل فتق‌

اندام های بدن به وسیله ماهیچه ها ثابت شده اند

دسته بندی: بای پس

خانه | بای پس | برگه 2

جهت دریافت خدمات جراحی می توانید به صفجه عمل بای پس معده مراجعه کنید.